HET DEMOGRAFIEFONDS

Alle ondernemingen uit de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences dragen sinds 2016 bij aan het Demografiefonds.
Werkgevers en werknemers stellen in overleg een actieplan op rond werkbaar werk en ontvangen financiële ondersteuning vanuit het fonds.

MEER WETEN