Het eerste demografieplan werd afgesloten!

shutterstock_255827134

Na overleg en goedkeuring werd in de ondernemingsraad van het betrokken bedrijf het eerste demografieplan in de chemie- en life sciences afgesloten. Dit demografieplan behelst de periode 2016 tot en met 2019. Het beheerscomité van 8 december 2016 keurde het betrokken demografieplan goed. Het bevat maatregelen in de domeinen werk, gezondheid en loopbanen.

Na goedkeuring van een demografieplan door het beheerscomité dienen de maatregelen te worden uitgevoerd op bedrijfsniveau. Elk bedrijf zal nadien haar effectieve kosten moeten overmaken via www.demografiefondsdemographie.be. Het beheerscomité van het demografiefonds controleert deze effectieve kosten en verifieert of minimum 0,15% werd gespendeerd aan het eerste actiegebied Werk.

Verdere info over indienen van gemaakte kosten vind je in onze handleiding.

<

Demografie Fonds