Praktische modaliteiten Demografiefonds

shutterstock_255827134

Op 11 januari 2018 klaarden de sociale partners een aantal praktische modaliteiten uit betreft de werking van het demografiefonds.

CONSULTANCYKOSTEN

De consultancykost wordt in aanmerking genomen tot 75€ per uur in de verschillende actiegebieden.

KWALITEITSVOLLE DIALOOG EN GESPREKKENCYCLUSSEN

Dit actiedomein wordt verplaatst van het eerste actiegebied “Werk” naar het vierde actiegebied Loopbaanbeleid”.

PEOPLEMANAGEMENTVAARDIGHEDEN

Peoplemanagementvaardigheden blijven ressorteren onder het eerste actiegebied “Werk”. De kosten hieraan verbonden worden in aanmerking genomen voor de categorieën arbeiders, bedienden en kaderleden, niet voor leidinggevenden zoals gedefinieerd in de procedure sociale verkiezingen. Maatregelen i.v.m. peoplemanagementvaardigheden moeten een link hebben met werkbaar werk.

ONDERSTEUNEND COLLEGIAAL KLIMAAT

PETER- EN METERSCHAP

Peter- en meterschap blijft opgenomen in het eerste actiegebied “Werk”.

OPLEIDING PETER- EN METERSCHAP

De opleiding om te fungeren als peter of als meter wordt opgenomen in het derde actiegebied “Competenties”.

TEAMKLIMAAT

Onder teamklimaat wordt verstaan de investeringen in collectief teamklimaat, teamimprovement met nadruk op maatregelen rond een goede samenwerking die eventueel leiden tot maatregelen in het eerste actiegebied. Het gaat niet over ‘teambuildingactiviteiten’.

PARITAIR AKKOORD OP VLAK VAN DE ONDERNEMING

Wanneer er een paritair akkoord is op het vlak van de onderneming dan volgt het beheerscomité deze beslissing tenzij:

– Het plan duidelijk in tegenspraak is met het doel en de principes van het demografiefonds of een partij zijn veto stelt.

– De experten blijven echter hun huidige werkzaamheden verderzetten in verband met de evaluatie van ingediende demografieplannen.

EXPERTEN

De werking van de experten wordt verlengd tot einde 2018 en er wordt vanaf februari 2018 een werkgroep demografiefonds opgericht met als opdracht om volgende aspecten te bekijken:

Inkomsten en uitgaven van het demografiefonds, een systeem van “open aanbod” van het demografiefonds, implementatie van de tweede fase i.v.m. de werking van het demografiefonds.

Deze werkgroep zal rapporteren over haar werkzaamheden tegen juni 2018. Op hetzelfde moment zal een evaluatie plaatsvinden of de werkzaamheden van de experten in 2019 dienen worden verdergezet.

 

OVERZICHT VAN DE NIEUWE PRAKTISCHE MODALITEITEN:

ACTIEGEBIED 1

WERK

ACTIEGEBIED 2

GEZONDHEID

ACTIEGEBIED 3

COMPETENTIES

ACTIEGEBIED 4

LOOPBAANBELEID

PEOPLEMANAGEMENT

Voor arbeiders, bedienden, kaders, maar niet voor leidinggevenden zoals gedefinieerd in de procedure sociale verkiezingen.

Er moet een link zijn naar werkbaar werk.

ONDERSTEUNEND COLLEGIAAL KLIMAAT

Opleiding peter-en meterschap

KWALITEITSVOLLE DIALOOG EN GESPREKKENCYCLUSSEN
ONDERSTEUNEND COLLEGIAAL KLIMAAT

Peter-en meterschap

ONDERSTEUNEND COLLEGIAAL KLIMAAT

Investeringen in collectief teamklimaat, teamimprovement met nadruk op maatregelen rond geode samenwerking.

Het gaat niet over teambuildingactiviteiten

*Consultancykost wordt aanvaard tot 75€/uur in de verschillende actiegebieden.

<

Demografie Fonds