Fonds Démographie

Tweede CAO periode Demografiefonds - nieuwe plan indienen

19 oktober 2021

news item image

Wij herinneren u eraan dat de ondernemingen van onze sector de mogelijkheid hebben een demografieplan af te sluiten voor een nieuwe periode van maximaal 4 jaar. Een demografieplan kan worden afgesloten voor 1, 2, 3 of 4 jaar. Dit plan maakt het mogelijk maatregelen ten behoeve van de werknemers ten uitvoer te leggen en te genieten van financiële steun uit het Fonds.

Ondernemingen die hun eerste plan in 2016 hebben ingediend, zullen dus kunnen intekenen op een nieuwe periode van 2020 tot 2023. Voor demografieplannen die in 2017 van start zijn gegaan, loopt de nieuwe periode van 2021 tot 2024. Deze plannen, die zowel maatregelen kunnen bevatten uit de vorige plannen als nieuwe maatregelen, dienen net als tijdens de vorige periode tot stand te zijn gekomen na overleg en mits goedkeuring van de betrokken overlegorganen of, bij ontstentenis, in overleg met de werknemers. Het plan voor het jaar 2021 moet uiterlijk op 31 december 2021 worden ingediend.

De kostendossiers voor het jaar 2020 moeten uiterlijk op 31 december 2021 worden ingediend. De instructies hoe dit dient te gebeuren zijn terug te vinden hier.

Wij verzoeken u het sociaal overlegorgaan van uw onderneming in kennis te stellen van de inhoud van deze brief of, bij ontstentenis daarvan, deze op een toegankelijke plaats aan te plakken.

Aarzel niet om contact op te nemen met de deskundigen van het Demografiefonds voor nadere informatie.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer. Akkoord