Welke acties staan in de goedgekeurde plannen?

Happy business woman showing thumbs up, standing on the street in summer, friendly smiling, focus on hand

Er werden tot nu toe verschillende plannen goedgekeurd door het beheerscomité.
Hier vindt u een samenvatting van de acties in deze plannen.

<

Demografie Fonds