Welke acties staan in de goedgekeurde plannen?

slider-home-2

Er werden tot nu toe verschillende plannen goedgekeurd door het beheerscomité.
Hier vindt u een samenvatting van de acties in deze plannen.

<

Demografie Fonds