Enkele relevante cijfers van de sector

Het aantal 50 plussers in de sector is met 10% gestegen op 10 jaar tijd. De verwachting is dat deze trend zich verderzet. Het vormt daarom geen boutade om te stellen dat de werknemerspopulatie binnen de sector vergrijst. Dit plaatst zowel werknemers als werkgevers voor diverse uitdagingen. Werk maken van werkbaar(der) werk en sleutelen aan duurzame loopbanen vormen gemeenschappelijk streefdoelen van de sociale partners binnen de sector.

Verder cijfermateriaal rond deze thema’s vind je hier.


Bron: Werk.be (op basis van gegevens PC 116 & PC 207)