Demografiefonds

WAT IS HET DEMOGRAFIEFONDS?

De sociale partners van de sector chemie, kunststoffen en life sciences hebben een Demografiefonds opgericht voor de werknemers en ondernemingen van de sector.

De doelstellingen van dit Fonds is het financieren van projecten om in het kader van de demografische uitdagingen en de gevolgen van het verlengen van de loopbanen de werkbaarheid in de sector te behouden en verbeteren.

Dankzij dit Fonds krijgt elke onderneming de kans om in samenwerking met de werknemersvertegenwoordiging nieuwe maatregelen te treffen voor werkbaar werk en een financiële ondersteuning te krijgen tot maximum 0.30% van de brutoloonmassa van de onderneming en dit gedurende maximum 4 jaar.