Login

Het demografiefonds financiert concrete plannen van de bedrijven in onze sector. Om in aanmerking te komen voor financiering dien je een aantal stappen te doorlopen.

U vindt via dit link:

  • Een handleiding die uitlegt hoe je een demografieplan indient
  • De excelfile om de reële loonkost te berekenen bij het indienen van uw bewijsstukken

VRAAG NU JE LOGIN AAN

De login is belangrijk om toegang te krijgen tot het formulier dat u moet aanvullen om het demografieplan van uw bedrijf in te dienen.

Toegang enkel voor de bedrijven die behoren tot de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences (PC 116&207).