Leren op de werkplek

Het grootste deel van een job leren werknemers op de werkplek. Investeren in werkplekleren versterkt de leercultuur binnen organisaties en activeert de werknemer en zijn/haar leidinggevende om elk een rol in dit proces op te pakken.

Waarom?

Leren is meer dan het volgen van cursussen en opleidingen alleen. Het hoogste rendement van leren is te behalen door het leren op de werkplek te organiseren. Dit wordt ook wel werkplek-leren genoemd: werkend leren en lerend werken. Het spreekt voor zich dat het hoge rendement in termen van snel en gericht leerresultaat in het voordeel speelt van zowel werkgever als werknemer.

Concrete actiedomeinen zijn: