Erkenning van/aan de slag gaan met Elders Verworven Competenties (EVC) op de werkplek

Bij een EVC-procedure worden competenties die buiten formele scholing en opleiding verworven zijn, beoordeeld en erkend. Competenties die niet hebben geleid tot een certificaat of diploma kunnen via deze procedure alsnog worden erkend. Een duurzaam competentiekapitaal kan immers op verschillende manieren worden opgebouwd. Eén mogelijke en creatieve manier is door competenties te transfereren. De transfer bestaat dan uit een oefening van ‘de-contextualisatie’ (in de beginsituatie van het werk) en vervolgens van ‘re-contextualisatie’ (in de eindsituatie). Een hobbykok bijvoorbeeld, die door validering van deze competenties en door een versnelde opleiding, aan de slag kan als kok in de bedrijfskantine. De scheiding tussen privé en professionele competentieontwikkeling wordt hierdoor meer hybride. Hetzelfde geldt trouwens voor competentietransfers tussen jobs en/of afdelingen. Competenties die reeds succesvol werden ontwikkeld in de ene context komen vaak na een inwerkperiode nog versterkt terug in een andere context. Vanuit het Demografiefonds kan hierop ingezet worden om mobiliteit binnen de organisatie en doorheen de loopbaan te verhogen.

Bron:

Dujardin, J.M. (2013). Compétences durable et transférables. Clés pour l’employabilité. Bruxelles : de boeck.