Faciliteren van zelfsturing in eigen groeiproces

Vaak heeft het startdiploma slechts een relatieve waarde en volstaat het niet (langer) als motor voor de hele loopbaan. Tussen de in- en uittrede op de arbeidsmarkt rijdt iedereen zijn eigen geïndividualiseerd parcours. Dit parcours wordt niet extern door een satelliet gedetecteerd (zoals gebruikelijk bij het gekende GPS-systeem), maar wordt door de werknemer zelf mee vorm gegeven. Leervermogen is hierbij een belangrijke competentie, nu maar ook zeker in de toekomst.

Werknemers kunnen eigen initiatieven ontwikkelen en zelfsturend hun eigen groei- en leerproces mee aansturen. Mensen verschillen, ook als het om leren gaat. Vaak worden er verschillende leerstijlen onderscheiden (leren door theorie, ervaringsleren, leren door voorbeelden, leren door sociale interactie, leren door reflectie). Belangrijk is om in te schatten wat de individuele leerstijl is en welke implicaties dit heeft in het individueel ontwikkeltraject. Bedrijven kunnen hierin ondersteunen door workshops aan te bieden over leerstijlen, door het online beschikbaar maken van self-assessment tools, door feedback, … Ook een individueel of collectief gesprek over het leervermogen van werknemers kan de zelfreflectie stimuleren.

Naast een verhoogd zelfbewustzijn over het eigen leergedrag, bestaat een volgende stap erin om het leerproces (gedeeltelijk) op maat te kneden. Dit kan door het aanbieden van keuzemogelijkheden in het opleidingsaanbod, door het stimuleren van het opnemen van eigen verantwoordelijkheid binnen het persoonlijk ontwikkel- of actieplan, door het voorzien van een geïndividualiseerd opleidingsbudget, door het faciliteren van vrij in te vullen ‘ontwikkeltijd’, door het belonen en waarderen van individuele leersuccessen, …

Bron:

Dujardin, J.M. (2013). Compétences durable et transférables. Clés pour l’employabilité. Bruxelles : de boeck.