Investeren in kennis-en ervaringsuitwisseling

Leren op de werkplek gebeurt in eerste instantie door kennis- en ervaringsuitwisseling te simuleren bij collega’s in het team onderling, bij collega’s tussen teams of afdelingen, bij collega’s extern of tussen leidinggevende en werknemers onderling. Een leidinggevende of collega die het goede voorbeeld geeft en leert wat er te leren valt, kan wonderen doen zonder een ingewikkeld opleidingstraject. Zoals de case van Indaver getuigt, kunnen er daarnaast ook meer structurele initiatieven als leercommunities of lerende netwerken worden ontwikkeld.

Indaver creëert een kennisklimaat in de onderneming, waarbij medewerkers alle kansen krijgen om expertise en ervaring op te bouwen, uit te diepen en te delen. Dit stimuleert creativiteit en innovatie. Om dit te bereiken, heeft Indaver een aantal instrumenten en initiatieven ontwikkeld. Zo heeft men een Process Academy geïnstalleerd om kennisuitwisseling structureel in de organisatie in te bouwen, inclusief omgekeerd leren (‘ervaren ingenieurs’ naar ‘jonge academici’ en vice versa). De Process Academy wil kennis overdragen en intensievere communicatie stimuleren. Ze loopt over twee jaar, met een zestal academiedagen per jaar. Met het programma wil Indaver niet alleen kennis overdragen, maar ook collega’s met elkaar in discussie laten gaan, vanuit verschillende invalshoeken. Zo wordt een intern netwerk opgebouwd. Met de International Operational Competence Centres (IOCC), die werken over de Indaver-regio’s heen, worden interne kennis en ervaring bijeengebracht, ontwikkeld en gedeeld om de processen nog te verbeteren; nieuwe technologische evoluties opgevolgd en nieuwe, creatieve ideeën ontwikkeld.

Investeren in manieren van kennistransfer en kennisborging verhoogt de duurzaamheid van het leren binnen teams en organisaties. In wezen gaat het om bestaande impliciet aanwezige kennis expliciet te maken en te behouden voor toekomstig gebruik. Naast mentorship kan gedacht worden aan kennis-databanken, het uitschrijven van processen, digitale kennisborging en –deling, …

Bron:

De Vos, A. & Gielens, T. (2016), Onderzoeksrapport. The future of jobs in chemistry & life sciences. Sectoranalyse chemische industrie, kunststoffen en life sciences in Vlaanderen. Antwerp Management School. http://www.essenscia.be/Upload/Docs/Studie_Future_of_Jobs_in_Chemistry_and_Life_Sciences_AMS_essenscia_vlaanderen.pdf