Versterken van ontwikkelings-en coachingscultuur

De dagelijkse context neemt in leerprocessen een belangrijke plaats in. Een krachtige leeromgeving biedt kansen tot permanent leren. Een goede leercultuur herken je o.a. door de beschikbare tijd die er is om in het werk te leren, zoals het uitwisselen van ervaringen en ideeën, de mogelijkheid om te experimenteren en te oefenen en de mogelijkheid om te fungeren als coach of mentor voor collega’s. Ook de ruimte die wordt gelaten om fouten te maken, de stijl van leidinggeven (coachend, ondersteunend) of de hoeveelheid autonomie die men krijgt in de job zijn goede indicatoren. In het kader van het Demografiefonds kan worden overwogen om op één of meerdere domeinen hiervan in te zetten. Deze zullen ook vaak raken aan andere actie-domeinen van het fonds, waardoor synergie kan ontstaan. Investeren in een mentor-systeem of in peoplemanagementvaardigheden kunnen dan zowel kaderen in een streven naar meer werkbaar werk, naar een betere loopbaanondersteuning als naar het versterken van een ontwikkelings- en coachingscultuur.

Bron:

Metaalunie, FME-CWM (2016). Duurzaam inzetbaar. De competente medewerker.