Uittekenen van resultaatsgerichte opleidings-en ontwikkelingsplannen

Opleidings-en ontwikkelingsplannen kunnen op verschillende niveaus worden uitgetekend. Op het niveau van het individu kunnen ‘persoonlijke ontwikkel- en actieplannen’ (POP/PAP) worden opgesteld. In dergelijke plannen worden de gewenste ontwikkeling en de wijze waarop dit zal plaatsvinden vastgelegd. De plannen worden opgesteld door de medewerker, samen met de leidinggevende. De ontwikkeldoelen uit het ontwikkelplan moeten worden gerealiseerd door het uitvoeren van ontwikkelactiviteiten. Deze kunnen zeer divers van aard zijn: opleiding, zelfstudie, coaching/mentoring, training, gaming, intervisie, E-learning, werkplekleren, … Er kan ook worden geopteerd voor een combinatie (bijvoorbeeld klantgerichtheid bevorderen door training en coaching). Er is sprake van blended learning wanneer klassieke en moderne leervormen worden gecombineerd.

Een teamontwikkelingsplan heeft hetzelfde doel als een persoonlijk ontwikkelplan, maar dan op teamniveau. Het laat ook toe na te denken over de manier waarop de verschillende talenten binnen een team het beste kunnen worden gebundeld en versterkt. Talentmanagement is niet enkel zaak van het individu, maar ook van het team. In zo’n teamontwikkelingsplan kunnen ontwikkelbehoeften voor het team worden bepaald en afspraken worden gemaakt over individuele en collectieve leervormen. Een voorbeeld van dit laatste is teamcoaching. Doel hiervan is onderliggende processen van communicatie, rolverdeling en dergelijke bloot te leggen en het team te leren hier adequaat mee om te gaan.

Bron:

Metaalunie, FME-CWM (2016). Duurzaam inzetbaar. De competente medewerker.

Van Beirendonck, L. (2012). Handboek Paars Management. Leidinggeven met hart en cijfers. Tielt: LannooCampus.