Versterken van het opleidingsaanbod met focus op competentiebehoud en vernieuwing

Omdat kennis snel veroudert en technologische ontwikkelingen elkaar snel opvolgen is het van belang dat medewerkers hun competenties blijven ontwikkelen. Eén van de mogelijkheden hiertoe is het formeel leren of de klassieke vorming en opleiding. Deze sessies vinden meestal plaats buiten de werksituatie, worden door het bedrijf zelf aangeboden of worden aangekocht bij externen. In het kader van het demografiefonds kan een extra investering in opleiding en vorming worden overwogen. Het bestaande opleidingsaanbod kan hiertoe worden versterkt in kwaliteit of innovativiteit (b.v. meer focus op innovatieve leervormen en -methoden). Het kan ook worden uitgebreid naar thema’s (b.v. in functie van de thema’s werkbaar werk en duurzame loopbanen of in functie van een betere verdeling technische kennis en sociale vaardigheden) of doelgroepen (b.v. oudere werknemers of interimkrachten).

Naast investering in de opleiding zelf is inzetten op de opleidingstransfer naar de werkplek even essentieel. Onderzoek (Robinson & Robinson, 1995) toont aan dat minder dan 30% van het geleerde tijdens het ‘leren’ effectief wordt ingezet op de werkplek. Om de kans op een goede transfer te verhogen is het daarom belangrijk om ook tijd te voorzien om de vertaalslag te maken naar de werkvloer, ‘doorgeefsessies’ te organiseren met de collega’s, de leercontext zo dicht mogelijk te brengen bij de echte werkcontext door b.v. simulaties, …

 Bij Borealis spelen een aantal ontwikkelingen vandaag al sterk in de business zoals de verschuiving naar multi-skilling voor procesoperatoren, behoefte aan grotere flexibiliteit in jobuitoefening en de verschuiving van curatief en preventief naar predictief onderhoud. Veel zaken worden gemeten en opgevolgd om storingen te detecteren zodat productieverlies vermeden kan worden. Men werkt met simulatie-tools waar het proces wordt nagebootst in een testomgeving. Technische kennis, persoonlijke vaardigheden en soft skills worden door Borealis als evenwaardig beschouwd, wat zich vertaalt in het opleidingsaanbod.

Bron:

De Vos, A. & Gielens, T. (2016), Onderzoeksrapport. The future of jobs in chemistry & life sciences. Sectoranalyse chemische industrie, kunststoffen en life sciences in Vlaanderen. Antwerp Management School.

Robinson, D. G., & Robinson, J. C. (1995). Performance consulting: Moving beyond training. Berrett-Koehler Publishers.