Opleiding & ontwikkeling

Ontwikkelen van competenties laat toe dat (vaste/tijdelijke) werknemers zowel nu als in de toekomst hun job op een efficiënte en werkbare manier kunnen blijven uitoefenen. Het vergroot hun gevoel van vooruitgang en geeft hen meer loopbaanzekerheid doordat hun rugzak aan competenties wordt uitgebreid. Hoe houden we het opleidings- en ontwikkelingsbeleid op scherp?

Waarom?

Met opleiding en ontwikkeling zijn zowel bedrijf als werknemer gebaat. Voor het bedrijf moeten de opleidings- en ontwikkelingsactiviteiten er uiteindelijk toe leiden dat het concurrerend en slagvaardig blijft, voor de werknemer dat hij belangrijke ontwikkelingen kan volgen en daardoor zijn waarde en inzetbaarheid behoudt voor het bedrijf en de arbeidsmarkt. Alleen bovenwettelijke maatregelen komen in aanmerking voor financiering van het demografiefonds.

Concrete actiedomeinen zijn: