Ergonomie

Iedere werkgever heeft een aantal verplichtingen om via ergonomische ingrepen de lichamelijke belastingsrisico’s op het werk te verminderen. Werkbaar werk betekent dat de werkplek ook vanuit een fysiek oogpunt een duurzaam karakter heeft. Ergonomische maatregelen kunnen verwezenlijkt worden na overleg binnen het cpbw of via het JAP en globaal preventieplan. Bovenwettelijke maatregelen kunnen gefinancierd worden via het demografiefonds

Waarom?

Ergonomie heeft als doel om (bij voorkeur preventief) oplossingen te zoeken voor problemen die kunnen ontstaan wanneer het werk niet is afgestemd op de menselijke mogelijkheden en beperkingen. Voor sommige werknemers is het werk een oorzaak van hun lichamelijke en/of mentale problemen, voor andere kan belasting op het werk de problemen verergeren. In elk geval is het belangrijk om de werkomgeving en werkhandelingen aan te passen, zodat de lichamelijke en mentale ongemakken van werknemers worden vermeden of verminderen. Zo kunnen organisaties het fysieke en mentale welzijn van werknemers verbeteren, maar kan ook de productiviteit in de organisatie omhoog gaan.

Concrete actiedomeinen zijn: