Aanschaf van hulpmiddelen

De ergonomische kwaliteit van de werkplek kan ook worden verhoogd door de aanschaf van allerlei ergonomische hulpmiddelen, zoals hef- en tilsystemen, ergonomische bureaustoelen, hulpmiddelen voor houdingsondersteuning, … Zeker in het kader van het voorkomen van musculoskeletale aandoeningen (b.v. pijn aan de rug, polsen, knieën of ellebogen) hebben deze hulpmiddelen een bewezen nut. In het kader van de vergrijzende werknemerspopulatie wordt verwacht dat letsels aan spieren en pezen zal toenemen. Het gaat immers om slijtageverschijnselen: zelfs kleine overschrijdingen van de belastbaarheid van het menselijk lichaam kunnen na verloop van jaren voor medische problemen zorgen.

Naast het materieel ter beschikking stellen van ergonomische hulpmiddelen is investering in opleiding en sensibilisering even noodzakelijk. Anders dreigen hulpmiddelen vergeten te worden of missen zij hun effect. Ook wordt gewezen op het belang van een totaalaanpak. Acties op individueel niveau zoals bv. een opleiding in tiltechnieken, zullen pas relevant en nuttig zijn wanneer men ze met collectieve acties combineert.

Bronnen:

http://www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=39970