Gezondheidsinformatie en -voorlichting

Een belangrijk aspect binnen een duurzaam gezondheidsbeleid is informeren en sensibiliseren. De nadruk ligt dan op het empoweren van de werknemer op het vlak van gezondheid en vitaliteit door het bijbrengen van kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes. Positieve attitudes zijn de belangrijkste gedragsdeterminant om mensen tot een gezonde leefstijl te brengen. Belangrijk in het realiseren van positieve attitudes is de normatieve dimensie (wat heet ‘gezond gedrag’, wat heet ‘ongezond gedrag’?) en de emotionele motieven (is leuk, biedt comfort, …). Ook het vertrouwen dat men heeft in de eigen mogelijkheid om z’n gedrag te veranderen (‘zelfwerkzaamheid’) is een belangrijke attitude voor gezondheid.

BASF gelooft dat investeren in een gezonde werkomgeving met vitale medewerkers rendeert op lange termijn. Sinds 2010 zet men zich met B-Fit@BASF in om op een laagdrempelige manier de medewerkers te informeren en te sensibiliseren over een gezonde levensstijl. Achter B-Fit@BASF staat een enthousiaste, vrijwillige werkgroep van medewerkers uit verschillende afdelingen. Heel het jaar door wordt er gewerkt rond de pijlers ‘gezonde voeding’, ‘beweging’ en ‘balans’. Voor de medewerkers in ploegensysteem worden er bijvoorbeeld gerichte gezondheidsacties opgezet m.b.t. slaaphygiëne, gezonde voeding en beweging. Eén ervan is schrijven van het boek ‘Aan tafel in de shift’ met specifieke tips over gezonde voeding bij shiftwerk en ‘shiftvriendelijke’ recepten.

Bronnen:

http://www.vigez.be/themas/algemene-gezondheidsbevordering/werken-aan-gezondheid-gezondheidsbevordering

http://www.gezondwerken.be/acties/actielijst