Medische begeleiding & check-ups

Onder deze pijler vallen (jaarlijkse) medische check-ups om gezondheidsproblemen van werknemers te kunnen identificeren en de nodige medische begeleiding van of doorverwijzing naar gezondheidsprofessionals om deze problemen aan te pakken. Deze check-ups zijn ook bedoeld om factoren op te sporen die in de toekomst kunnen leiden tot gezondheidsproblemen, b.v. overgewicht of hoge bloeddruk. Medische begeleiding en check-ups zijn voor vele werknemers verplicht. In het kader van financiering vanuit het demografiefonds kan beslist worden om dit voor bepaalde groepen (b.v. 45 plussers) uit te breiden of om een breder of meer diepgaand medisch onderzoek en begeleiding te voorzien op het vlak van de fysieke en mentale gezondheid van de werknemers.

Ook fitheidstesten behoren tot de mogelijkheid. Er wordt dan b.v. een test met de fiets voorzien, waarbij de werknemer bij stijgende weerstand de test gaat afleggen. Hierbij wordt de hartslag en trapfrequentie opgevolgd om zo de conditie van de medewerker te bepalen. De deelnemer krijgt hierna een gezondheidspaspoort met vermelding van de gemeten resultaten van de testen met bijhorende uitleg en advies.