Stimuleren en faciliteren van BRAVO: (meer)bewegen, stoppen met roken, matig gebruik van alcohol, gezonde voeding en voldoende ontspanning

Gezondheidsbeleid op het werk beoogt de leefstijl van de werknemers te bevorderen en een gezonde werkomgeving te creëren waardoor de medewerkers er een gezondere leefstijl op na houden. De nadruk ligt op het motiveren en/of ondersteunen van de medewerkers. Gezondheid wordt hierbij zeer breed bekeken. Concreet gaat het om ervoor te zorgen dat de medewerkers meer bewegen, evenwichtiger eten, stoppen met roken, matig alcohol gebruiken en zich beter in hun vel voelen op het werk en daarbuiten. Een dergelijk pakket kan zeer uitgebreid zijn en voorziet in het ter beschikking stellen zowel materieel als in tijdsbesteding van mogelijkheden om een gezonde levensstijl te bevorderen. Voorbeelden zijn: ruimte en tijd voor fysieke beweging zoals fitness, buitensport, yoga en dergelijke, campagnes om te stoppen met roken, meer te bewegen tijdens of buiten de werkuren[1], waar nodig op een medisch begeleide manier, …

M.b.t. dit laatste worden onder slogans als ‘zitten is het nieuwe roken’ acties gepromoot om sedentair gedrag van werknemers te voorkomen. Sedentair werk wordt onder meer gekenmerkt door langdurig zittend werk en resulteert in een erg laag energieverbruik. Bij sedentair werk is er vaak ook sprake van een gebrek aan variatie in lichaamshoudingen. Werknemers worden daarom aangemoedigd om regelmatig te pauzeren, meer te bewegen door de trap te nemen, een stappenteller te gebruiken, te wandelen, staand te vergaderen, …

Bronnen:

http://www.vigez.be

http://www.gezondwerken.be

[1] In geval van sportaanbod buiten de werkuren kan vanzelfsprekend geen loonkost gefinancierd worden vanuit het fonds.