Arbeidsorganisatie

Werkbaarheidsrisico’s schuilen niet enkel in de individuele jobcontext, maar ook in de ruimere werkorganisatie. Hoe zijn taken verdeeld en wie neemt de coördinatie op zich? Meer autonomie op team- en individueel niveau en een slimmere verdeling van taken kunnen jobs werkbaarder maken.

Waarom?

Een innovatieve kijk op de arbeidsorganisatie kan nuttig zijn om jobs werkbaarder te maken en te houden én om beter en sneller te voldoen aan actuele klanteneisen. Een win win zeg maar, waarbij een hogere slagvaardigheid van de organisatie samen wordt beoogd met meer tevredenheid en voldoening op de werkvloer. Dat vormt in een notendop de essentie achter de ‘Innovatieve Arbeidsorganisatie’ (IAO).

Concrete actiedomeinen zijn:

  1. Invoeren van/sleutelen aan zelfsturende teams
  2. Verhogen van autonomie en regelmogelijkheden
  3. Invoeren van/sleutelen aan systemen van werkoverleg, inspraak, leiderschap