Invoeren van/sleutelen aan systemen van werkoverleg, inspraak, leiderschap

Bedrijven kunnen hun werknemers op verschillende manieren betrekken bij besluitvorming. Via werknemersvertegenwoordigers zijn werknemers collectief betrokken bij aspecten rond de bedrijfsvoering en arbeidsvoorwaarden. Participatie van werknemers in besluitvorming kan ook plaatsvinden door directe betrokkenheid en bottom up overleg met werknemers via b.v. werkoverleg, gedeeld leiderschap, zelfsturing, …  Zeker binnen een context waarin organisaties minder bureaucratisch worden en werknemers meer autonoom, wordt aangenomen dat een grote(re) behoefte ontstaat aan onderlinge afstemming en op de uitvoering van het werk gerichte vormen van inspraak, samenwerking en overleg.

Case. “Op een bepaald moment hebben ze aan onze lijn een receptietafel geplaatst. Met 4 barkrukken er rond. Het idee daarachter was dat werknemers bij problemen niet meer naar het bureau zouden moeten stappen, maar of de problemen onderling zouden bespreken en oplossen, of ter plekke ondersteuning zouden krijgen. (militant uit: Werken in een innovatieve arbeidsorganisatie)

Verschillende vormen van inspraak kunnen elkaar hierbij trouwens goed aanvullen. Recent grootschalig Europees onderzoek (Van Houten et al., 2016) bevestigt dat uitgebreide vormen van collectief overleg en andere vormen van werknemersparticipatie elkaar versterken en allesbehalve uitsluiten. Onderzoek in België in de sector van de chemie en life sciences (De Prins, 2016) bevestigt dit en toont een positieve relatie tussen de kwaliteit van het directe bottom up overleg en de werking van de formele overlegorganen.

 

Bronnen:

  • De Prins, P. (2016). Sociale conflicten onder de loep: maakt werknemersparticipatie een verschil? Tijdschrift voor HRM, 12, 1-17.
  • Van Hoof, J. J. B. M. (2007). Nieuwe geluiden, oude thema’s: veertig jaar veranderingen in het arbeidsbestel. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 23(4), 281-297.
  • Van Houten, G., Akkerman, A., Sluiter, R., Jansen, G. & Vermeylen, G. (2016). Directe en indirecte werknemersparticipatie in Europa. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 32(2), 138-156.