Verhogen van autonomie en regelmogelijkheden

De onderneming stimuleert teamleden om hun vakmanschap zelf te ontwikkelen. Werknemers moeten zelf grip hebben op hoe ze hun werk aanpakken en onderling verdelen. Procedures die strikt voorschrijven wat werknemers precies moeten doen, wanneer en met wie, worden zoveel mogelijk vermeden.

Werknemers kunnen binnen hun team een specifieke expertise opbouwen en een ster-of expertenrol opnemen. Een sterrol is een taak waarvoor een medewerker extra aandachtig is. Een sterrolhouder is verantwoordelijk voor de coördinatie en communicatie van zijn aandachtsgebied (bv. omgaan met klanten, materiaalbeheer, marketing, interne en/of externe communicatie, stimuleren van verbeteringen of aanpassingen, …). Hij is aanspreekpunt, heeft oog voor de uitvoering van de taken en het naleven van afspraken, neemt initiatief om te verbeteren en organiseert besluitvorming. Dat wil niet zeggen dat de sterrolhouder alles zelf uitvoert of altijd alles zelf beslist. Voldoende overleg en ondersteuning blijft noodzakelijk. In dezelfde lijn toont onderzoek (SD Worx, 2014) aan dat zelfsturing zonder de nodige verbinding en ondersteuning, in mindere mate engagerend werkt. Medewerkers schrijven graag hun eigen verhaal zolang zij niet te geïsoleerd staan. Een goed evenwicht tussen autonomie, verbinding en ondersteuning is aan de orde. Contexten waar er een duidelijk kader aanwezig is (bv een heldere, inspirerende doelstelling) waarbinnen medewerkers autonoom kunnen werken, zijn vruchtbaarder. Dat geldt zowel voor zelfsturende individuen als zelfsturende teams.

Case Janssen Pharmaceutica. “Per team werden ‘sterrollen’ aangeduid. Dit zijn niet-hiërarchische rollen binnen het team die fungeren als aanspreek- en communicatiepunt op vlak van bijvoorbeeld kwaliteit, veiligeheid, lean, communicatie, enz. Via de geleidelijke introductie van dit soort rollen kan een team stap voor stap meer verantwoordelijkheid opnemen. Deze sterrollen overleggen ook regelmatig onderling om hun expertise en kennis te delen.” (Uit: ©http://www.flanderssynergy.be/projectwerking/fabrieken-van-de-toekomst/cases)

Bronnen: