Jobinhoud

Misschien ligt er een opportuniteit bij de jobinhoud zelf? Wordt er te veel gevraagd in verhouding met wat medewerkers aankunnen?  Of wordt er net te weinig gevraagd zodat werknemers niet echt tot hun recht komen? Uit de werkbaarheidsmonitor blijkt dat 78% niet, maar 22% van werknemers in de chemische sector wel met motivatieproblemen kampt. Reden te meer om meer werk te maken van zinvolle en gevarieerde jobs voor iedereen.

Waarom?

Investeren in zinvolle en kwaliteitsvolle jobs loont. Werknemers ervaren hun job als (meer) zinvol en krijgen hierdoor (opnieuw) meer werkgoesting. Werknemers die hun werk graag doen, en zich betrokken voelen, leveren bovendien betere prestaties af. Opnieuw dus een dubbele win: niet alleen medewerkers zelf, maar ook het team en het bedrijf varen er wel bij.

Concrete actiedomeinen zijn:

  1. (Her)balanceren werkbelasting en draagvermogen in de job
  2. Verbeteren fit individuele sterktes/werkvermogen en jobinhoud
  3. Verhogen van afwisseling in de job