Motiverend leiderschap & teamklimaat

Een zinvolle job is één, deze kunnen uitoefenen met fijne collega’s is twee. Ook leidinggevenden kunnen hierin een verschil maken: door duidelijk richting te geven, te waarderen en te coachen. Het wederzijds nastreven van een kwaliteitsvolle dialoog op vlak van werkbaar werk kan zaken bespreekbaar en oplosbaar maken.

Waarom?

Motiverend leiderschap en een ondersteunend collegiaal klimaat vormen de ingrediënten bij uitstek voor het ervaren van zinvolheid en engagement op de werkvloer. Motiverend leiderschap vertaalt het algemeen organisatieverhaal (missie, visie, waarden, …) naar de praktijk van alledag. Een stimulerend teamklimaat versterkt individuele inspanningen en connecteert werknemers zowel op relationeel als doel- of taakgericht vlak.

Concrete actiedomeinen zijn: