Investeren in peoplemanagementvaardigheden

Het voeren van een goed gesprek gaat verder dan het volgen van een standaard vragenlijst of het oplossen van een operationeel probleem. Het vraagt van de leidinggevenden dat zij empathie en waardering tonen, luisteren, coaching en richting geven … Deze sociale competenties worden niet noodzakelijk in de (technisch georiënteerde) basisopleidingen aangeleerd. Ze worden eerder verworven tijdens de loopbaan en vormen onderdeel van het groeitraject van leidinggevenden. Zij kunnen hierbij ondersteund worden onder de vorm van bijscholing, coaching of netwerking.

Rond het voeren van een goed functionerings-, loopbaan- of feedbackgesprek bestaan bijvoorbeeld heel wat formele opleidingen en ondersteunende tools. Daarnaast kunnen (beginnende) leidinggevenden ook gecoacht worden door mentoren om de gesprekstechniek in de vingers te krijgen. Het hebben van een klankbord is immers belangrijk en kan zowel formeel georganiseerd zijn als informeel tot stand komen.

Naast ondersteuning in termen van gesprekstechniek en tools, zal er bij leidinggevenden ook nood zijn aan ondersteuning onder de vorm van een ruimere leiderschapsvisie. Wat wordt er in de organisatie onder goed leiderschap verstaan? Waar staat de organisatie zelf voor (missie, visie, waarden)? Wat leeft er rond het thema werkbaar werk? Wanneer hierop een duidelijk zicht is kunnen leidinggevenden makkelijker de perspectieven van de organisatie, het team én de individuele medewerkers met elkaar in verbinding brengen. Investeren in leiderschapsvisie wordt concreet door bijvoorbeeld het organiseren van leiderschapsdagen, het opzetten van lerende netwerken of het organiseren van leiderschapsfeedback. In het kader van het Demografiefonds moeten maatregelen rond peoplemanagemenvaardigheden een link vertonen met werkbaar werk. Het gaat hierbij in domein 1 (Werk) om arbeiders, bedienden en kaders (en dus niet voor leidinggevenden, cf. definitie sociale verkiezingen).

Bronnen:

De Prins, P. (2015). 12 sleutels voor duurzaam HRM. Leuven: Acco.

Marichal, K., & Segers, J. (2013). 19 inzichten. De leider in de spiegel. Leuven/Den Haag: Acco.