Competenties

Vanuit de werkbaarheidsmonitor weten we dat 85% van de werknemers in de chemische sector vandaag voldoende leermogelijkheden in de job ervaart. Voor 15% van de werknemers mag het meer zijn.

Investeren in (huidige/toekomstige) competenties maakt zowel werknemer als organisatie sterk. Hoe laten we medewerkers individueel maar ook samen groeien? Hoe zorgen we voor duurzaam competentiebehoud, maar ook voor regelmatige competentievernieuwing?

Opleiding & ontwikkeling

Ontwikkelen van competenties laat toe dat (vaste/tijdelijke) werknemers zowel nu als in de toekomst hun job op een efficiënte en werkbare manier kunnen blijven uitoefenen. Het vergroot hun gevoel van vooruitgang en geeft hen meer loopbaanzekerheid doordat hun rugzak aan competenties wordt uitgebreid. Hoe houden we het opleidings- en ontwikkelingsbeleid op scherp?

Concrete actiedomeinen zijn:

Leren op de werkplek

Het grootste deel van een job leren werknemers op de werkplek. Investeren in werkplekleren versterkt de leercultuur binnen organisaties en activeert de werknemer en zijn/haar leidinggevende om elk een rol in dit proces op te pakken.

Concrete actiedomeinen zijn:

 

Bronnen: Zie resultaten van de Werkbaarheidsmonitor chemische sector