Levensfase/leeftijdsbewuste maatregelen

Wat werkbaar werk is, hangt deels ook af van de specifieke (levens)situatie waarin een werknemer zich bevindt. Aandacht voor levensfase/leeftijdsbewuste maatregelen biedt voordelen voor werknemer en werkgever: voor werknemers werkt het motiverend om werk te doen dat niet in de weg staat van het privé- en gezinsleven. Voor organisaties zorgt het voor sterker betrokken werknemers.

Waarom?

Personeelsbeleid dat rekening houdt met de leeftijd of de levensfase van werknemers maakt het mogelijk om de balans tussen belasting en belastbaarheid structureel bespreekbaar te maken tijdens de gehele loopbaan. Vanuit organisatieperspectief biedt de mix aan leeftijden en generaties de opportuniteit om ervarings- en kennisuitwisseling te stimuleren en op die manier te kapitaliseren op de rijkdom van verschillen in kennis en ervaring.

Concrete actiedomeinen zijn: