ARBEIDSTIJD & VERLOFREGELING

Misschien is ‘tijd’ een issue ? Als een efficiënte arbeidsorganisatie kan worden gecombineerd met  werknemersflexibiliteit op basis van consensus kunnen jobs werkbaarder worden.

Waarom?
Er zijn meerdere argumenten pro arbeidstijdsflexibiliteit zowel van werkgevers- als van werknemerszijde te noemen. Werkgevers streven ernaar soepel marktschommelingen te kunnen opvangen, werknemers willen een betere afstemming tussen werk en privé realiseren. Werkgevers willen betere bedrijfsresultaten nastreven, werknemers hebben behoefte aan voldoende tijd om de batterijen op te laden.  Werkgevers willen hun productietijd maximaal gebruiken in functie van de noden, werknemers willen minder in de file staan, enz.
Wat de drijfveer van de flexibiliteitswens en/of- realiteit ook is: belangrijk is om telkens het ‘win win’ karakter ervan na te streven en te respecteren. De flexibiliteitseis van de werkgever en het verlangen van werknemers om zoveel mogelijk zelf eigenaar te zijn van hun tijdsindeling hoeven elkaar immers niet in de weg te staan. Het kunnen ook bondgenoten zijn. Zo kan een sterkere variatie in en spreiding van de arbeids-en bedrijfstijden tegelijk meer mogelijkheden creëren voor werknemers om hun tijd meer naar eigen wens in te delen. Belangrijk in het ‘win win’ streven is om telkens voldoende overleg en inspraak te voorzien.
Concrete actiedomeinen zijn:
1. Sleutelen aan arbeidstijd & arbeidstijdsregeling
2. Sleutelen aan verlofregeling & regeling m.b.t overuren
3. Invoeren van/sleutelen aan tijds- en plaatsonafhankelijk werken