Ploegensysteem en werkrooster

Misschien is het werkrooster of het ploegensysteem voor verbetering vatbaar?  Werken in ploegen houdt gezondheids- en sociale risico’s in. Het respecteren van een aantal beschermingsprincipes in het roosteren kan de werkbaarheid aanzienlijk verbeteren.

Waarom?

Voor werknemers is een evenwichtig ploegensysteem of dienstrooster, dat rekening houdt met een aantal beschermingsprincipes, cruciaal voor het behoud van gezondheid en vitaliteit. Het werk dient zodanig georganiseerd en gepland te worden dat het op een gezonde én productieve manier kan worden uitgevoerd. Bij een optimale balans tussen efficiëntie in de arbeidsorganisatie, performantie, kwaliteit van het werk, gezondheid van de medewerkers en sociale aspecten kunnen we spreken van een duurzaam ploegenstelsel of werkrooster.

Er is reeds heel wat geweten over roosterkenmerken en de effecten ervan op het welzijn, de gezondheid en de performantie van werknemers. Nachtarbeid, weekendwerk, het aanvangsuur van een shift, arbeidsduur, lengte van de reeks en rust en pauzes, regelmaat, rotatierichting en -snelheid zijn kenmerken van werkroosters die allen een impact hebben op de duurzaamheid van het ploegensysteem.

Concrete actiedomeinen zijn:

  1. Aanpassingen aan het systeem van nachtarbeid en weekendwerk
  2. Aanpassingen van het aanvangsuur van de shift en van de arbeidsduur
  3. Overige duurzaamheidsaanpassingen