Werkbaar werk

Via het indienen van een demografieplan kan jullie bedrijf concrete projecten financieren om in het kader van de demografische uitdagingen en de gevolgen van het verlengen van de loopbaan, de werkbaarheid van de medewerkers te behouden en te verbeteren.

Via dit plan van aanpak vinden jullie meer informatie over het te volgen proces.

Jullie vinden hier een overzicht van de rubriek Werkbaar werk in pdf-vorm.

U vindt hier een presentatie specifiek voor bedrijven zonder overlegorgaan. Deze presentatie kan u helpen om de werking van het Demografiefonds in uw organisatie uit te leggen.

Hier vindt u een overzicht van andere ondersteunende overheidsmaatregelen rond Werkbaar Werk.