Loopbaanbeleid

 

Werkbare jobs en duurzaam inzetbare werknemers vragen om een duurzaam loopbaanbeleid. Het concept loopbaan mag hierbij niet gelijk worden gesteld met louter carrière of promotie maken. Het is ruimer dan dat. Ook binnen eenzelfde functie of functieniveau kan groei en verdieping plaatsvinden.

Loopbaanondersteuning

Als organisatie is het van belang om een goed zicht te krijgen op enerzijds de ambities en de groeimogelijkheden van de werknemers en hoe die verenigd kunnen worden met de noden van de onderneming. De leidinggevende speelt hierin een sleutelrol. Door een goede loopbaanondersteuning ervaren werknemers hun loopbaan als zinvol binnen de onderneming.
• Uittekenen van loopbaantrajecten
• Investeren in loopbaancoaching en loopbaangesprekken
• Investeren in kwaliteitsvolle dialoog en gesprekkencyclus
• Versterken van loopbaancompetenties
• Ondersteuning leidinggevenden/mentoren/peters&meters in hun rol van loopbaanbegeleider

Mobiliteit

Gedurende de loopbaan enkele keren van functie of afdeling veranderen kan nieuwe zuurstof geven zowel voor de werknemer als voor de organisatie. De werknemer maakt zich een nieuwe set van vaardigheden eigen waardoor zijn loopbaanzekerheid toe neemt. De organisatie kan hierdoor mensen meer flexibel inzetten
• Stimuleren horizontale mobiliteit
• Initiatieven rond interne promotie/vrijwillige demotie

Levensfase/leeftijdsbewuste maatregelen

Wat werkbaar werk is, hangt deels ook af van de specifieke (levens)situatie waarin een werknemer zich bevindt. Aandacht voor levensfase/leeftijdsbewuste maatregelen biedt voordelen voor werknemer en werkgever: voor werknemers werkt het motiverend om werk te doen dat in balans staat met het privé- en gezinsleven. Voor organisaties zorgt het voor sterker betrokken werknemers.
• Initiatieven rond work-life-balance
• Initiatieven voor specifieke doelgroepen 
• Promoten van (leeftijds)diversiteit & inclusie