Loopbaanondersteuning

Als organisatie is het van belang om een goed zicht te krijgen op enerzijds de ambities en de groeimogelijkheden van de werknemers en hoe die verenigd kunnen worden met de noden van de onderneming. De leidinggevende speelt hierin een sleutelrol. Door een goede loopbaanondersteuning ervaren werknemers hun loopbaan als zinvol binnen de onderneming.

Waarom?

Een duurzaam loopbaanbeleid schenkt aandacht aan manieren waarop de inzetbaarheid van werknemers op korte en lange termijn kan worden verzekerd. Wanneer individuen blijvend investeren in hun algemene en loopbaanspecifieke competenties, versterkt hun positie op de interne en externe arbeidsmarkt en verhoogt ook de kans dat zij een  loopbaan realiseren die aansluit bij hun interesses en aspiraties. Voor werkgevers kunnen meer inzetbare werknemers bijdragen tot een groter aanpassingsvermogen van het bedrijf, waardoor het bedrijf makkelijker met evoluties en veranderingen zal kunnen omgaan. Via het aanbieden van loopbaanmogelijkheden kan men bovendien werknemers perspectieven bieden, wat hun motivatie  en retentie ten goede kan komen.

 

Concrete actiedomeinen zijn:

  1. Uittekenen van loopbaantrajecten
  2. Investeren in loopbaancoaching en loopbaangesprekken
  3. Investeren in kwaliteitsvolle dialoog en gesprekkencyclus
  4. Versterken van loopbaancompetenties
  5. Ondersteuning leidinggevenden/mentoren/peter&meters in hun rol van loopbaanbegeleider