Ondersteuning leidinggevenden/mentoren/peter&meter in hun rol als loopbaanfacilitator

Als leidinggevenden, mentoren en peters en meters een cruciale rol vervullen in het realiseren van een duurzaam loopbaanbeleid, dan is het nodig om aandacht te besteden aan de manier waarop zij hun rol als loopbaanfacilitator kunnen en willen opnemen. Onderzoek (De Vos & Stuer, 2016) wijst uit dat werknemers met een leidinggevende die aandacht heeft voor hun loopbaanontwikkeling meer tevreden zijn over hun loopbaan, een hoger engagement en loyauteit vertonen en ook een hogere mate van inzetbaarheid vertonen. Meer specifiek moeten zij bijvoorbeeld op een goede manier coachingsgesprekken kunnen voeren, moeten zij ook zicht hebben over wat ‘een loopbaan’ binnen de bredere organisatiecontext kan inhouden en moeten zij ook het potentieel van werknemers kunnen inschatten.

Dit vergt heel wat sociale vaardigheden en expertise. En dat is niet altijd even evident. In vele gevallen wordt de rol van leidinggevende in de sector ingevuld door technische profielen. De nadruk in de technische opleiding ligt echter op technische kennis en probleemoplossend vermogen,  leiderschaps- en sociale vaardigheden zijn vaak onvoldoende ontwikkeld. In dat geval kunnen ondernemingen investeren in interne opleidingen en coaching van sociale vaardigheden. Het is daarnaast van belang aandacht te hebben voor de verschillende generaties leidinggevenden op de werkvloer, die elk hun eigen opleidingsbehoeftes hebben. Enkel wanneer leidinggevenden, mentoren, peters en meters zich zelf voldoende ondersteund voelen in hun rol als loopbaanfacilitator, zullen zij werknemers op een kwaliteitsvolle manier kunnen coachen en op die manier kunnen bijdrage aan het werkbaar werk gehalte binnen het bedrijf.

Bronnen: