Versterken van loopbaancompetenties

In termen van individuele competenties spreken we vandaag niet alleen over vaktechnische en gedragscompetenties, maar ook meer en meer over loopbaancompetenties. Loopbaancompetenties klinkt misschien zwaar en abstract, maar komt eigenlijk neer op drie eenvoudige vragen die mensen leren beantwoorden en meenemen in hun werkgedrag en loopbaankeuzes: “wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik”? Deze drie vragen vormen de essentie van loopbaanbegeleiding en zijn vooral nuttig  tijdens sleutelmomenten van de loopbaan.

Zelfreflectie en zelfbewustzijn zijn noodzakelijke voorwaarden voor het ontwikkelen van de loopbaancompetenties. Werknemers hebben vaak ondersteuning nodig om loopbaancompetenties te ontwikkelen en hiermee ook daadwerkelijk aan de slag te gaan. Organisaties  kunnen hieromtrent  heel wat initiatieven nemen. Een eerste mogelijk stap is bijvoorbeeld het online beschikbaar maken van self-assessment tools (bijvoorbeeld persoonlijkheid, leiderschapsstijl, loopbaanwaarden, loopbaaninteresses). Ook het aanbieden van loopbaanworkshops of -coaching behoort tot de mogelijkheden. Zelfbewustzijn kan ook worden verhoogd via feedback door collega’s, leidinggevende,  klanten, …. Door de focus daarbij te leggen op open vragen over wanneer men de persoon echt op z’n best aan het werk heeft gezien en over wat hij of zij kan doen om zijn talenten nog beter tot zijn recht te laten komen geeft daarbij een positieve insteek.  Ook een individueel of collectief gesprek over het werkvermogen van werknemers kan de zelfreflectie stimuleren.

Het Huis van Werkvermogen is een concept van Finse bodem. Het stelt iemands werkvermogen en alle factoren die daar invloed op hebben voor als een woning. Het dak is het werkvermogen, de mate waarin iemand goesting en kracht heeft om aan de slag te gaan. Dat steunt op 4 verschillende verdiepingen, de bepalende factoren: gezondheid, competenties en talenten, normen en waarden, en werk. Als de verdiepingen van een huis niet in orde zijn, heeft dat gevolgen voor het dak. Een sterk werkvermogen zal ontstaan wanneer de vier verdiepingen goed in evenwicht en verbonden zijn met elkaar. Ondertussen zijn reeds heel wat tools voorhanden die gesprekken op basis van het Huis van werkvermogen mogelijk maken. Individuele werknemers kunnen dankzij het huis zich afvragen wat er goed gaat en wat er beter kan. Willen ze iets verbouwen of anders inrichten? Leidinggevenden kunnen nagaan wat nog gebeuren moet om werknemers hierin te ondersteunen. ? Op welke verdieping scoort onze organisatie goed en op welke minder goed?

Bronnen:

  • De Vos, A. (2016). Loopbanen in beweging. 10 wegwijzers voor een duurzaam loopbaanbeleid. Leuven: Acco.
  • Het huis van werkvermogen