Investeren in loopbaancoaching en loopbaangesprekken

In essentie gaat het in loopbaangesprekken om werknemers helpen in het exploreren van wat zij willen doen in de toekomst en of en hoe dit past binnen de noden en de evolutie van de organisatie. Het gaat over mogelijke keuzes om binnen de huidige job bepaalde zaken verder op te nemen, om tijdelijk of deeltijds bepaalde projecten of rollen op te nemen, of andere mogelijkheden tot interne mobiliteit te bespreken. Met daarbij aandacht voor de voor- en de nadelen van mogelijke opties. Er is ook aandacht voor de competenties die nodig zijn om in aanmerking te komen voor een bepaalde rol. Tenslotte moet het gaan over wat de werknemer zelf zal doen om dit te realiseren en wat hij nodig heeft van de leidinggevende, de organisatie. Loopbaangesprekken kunnen verschillen in gradaties van formaliteit en niet ieder gesprek moet formeel worden vastgelegd in een aantal afspraken. Het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan maakt opvolging in de tijd wel makkelijk.

Vaak is het nuttig om werknemers een persoonlijk ontwikkelingsplan te laten opstellen dat niet slechts eenmaal per jaar als formaliteit wordt ingevuld, maar dat onderdeel is van een ruimere portfolio die werknemers creëren en bijhouden. In dergelijke portfolio kunnen ze, van bij hun indiensttreding, hun werkervaringen bijhouden, gevolgde opleidingen of andere leerervaringen, de output van loopbaangesprekken, … Deze portfolio geeft de werknemer en ook de leidinggevende zicht op talenten, interessegebieden en sterktes en helpt ook om de leercurve binnen de job in kaart te brengen.

Het voeren van loopbaangesprekken en opstellen van persoonlijke ontwikkelplannen gebeurt vaak in de tandem ‘werknemer-leidinggevende’. Naast leidinggevenden, kunnen ook mentoren of specifieke loopbaancoaches worden ingeschakeld. Loopbaancoaching kan ook worden ingezet om werknemers creatief te laten nadenken over manieren waarop ze hun sterktes beter kunnen inzetten om organisatiedoelstellingen te realiseren.  Vanuit het perspectief van de werknemer kan loopbaancoaching hun loopbaanperspectief verhelderen, en hun job- en loopbaantevredenheid bevorderen. Om de effectiviteit van loopbaancoaching te maximaliseren, kan de organisatie de investering doen om ofwel interne coaches op te leiden of om hiervoor samen te werken met professionele externe coaches.

Bronnen:

De Vos, A. (2016). Loopbanen in beweging. 10 wegwijzers voor een duurzaam loopbaanbeleid. Leuven: Acco.