Preventie

Gezondheidspromotie is één, gezondheidspreventie is twee. Voorkomen dat er werkgerelateerde gezondheids- of welzijnsschade is, vormt een essentieel onderdeel in een beleid rond duurzame loopbanen en werkbaar werk. Volgens de werkbaarheidsmonitor 2016 ervaart 30% van de werknemers vandaag werkstress in de sector. Dit is vergelijkbaar met andere sectoren. Hoe pakken we dit op een duurzame manier aan?

Waarom?

Voorkomen is beter dan genezen. Om gezondheids- of welzijnsschade te voorkomen, is het noodzakelijk omaan risicoanalyse te doen en om preventiemaatregelen uit te werken. Zowel de domeinen van de fysieke als de mentale gezondheid zijn hierbij van belang. Een kwaliteitsvol preventiebeleid komt zowel de onderneming (beter klimaat, grotere productiviteit, minder ziekteverzuim) als de werknemers (hogere vitaliteit, hoger emotioneel welzijn, betere gezondheid) ten goede.

Concrete acties zijn: