Werkplekaanpassingen

Bovenop het voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake risicoanalyse en het nemen van preventiemaatregelen inzake ergonomie kunnen bijkomende investeringen worden gedaan middels werkplekaanpassingen.

In een Belgische vestiging van een farmaceutische multinational besloot de bedrijfsleiding te anticiperen op een geleidelijke productieverhoging in een doseerafdeling van vloeibare geneesmiddelen. “Er waren niet echt klachten toen we met de actie begonnen, maar we wilden absoluut vermijden dat we in een problematische situatie zouden terechtkomen”, stelde de interne preventieadviseur. Er werd besloten om de productielijn te verhuizen, en deze gelegenheid te baat te nemen om de machines en de lay-out van de verschillende arbeidsposten grondig onder handen te nemen. De operatie werd succesvol afgesloten, onder meer wegens de inspraak van de betrokken werknemers en hun onmiddellijke leidinggevende, alsook de inbreng van een externe ergonoom. ©

Uiteraard is ergonomie belangrijk voor alle medewerkers, denk maar aan jobs die veel fysieke handelingen vergen, maar ook aan kantoorjobs, waar een slechte werkhouding veel lichamelijke klachten kan veroorzaken. Ergonomie kan zich echter ook in het bijzonder richten op bepaalde groepen van medewerkers die specifieke ergonomische aanpassingen en hulpmiddelen nodig hebben om kwaliteitsvol te kunnen werken. Onderzoek (Göbel en Zwick, 2013) wijst bijvoorbeeld uit dat indien de werkplaats is aangepast aan de specifieke behoeften van oudere medewerkers dit leidt tot een hogere productiviteit van die oudere medewerkers. Het gaat hier dan bijvoorbeeld over maatregelen tegen geluidsoverlast waar ouderen meer last van hebben, maatregelen gericht op leeftijdsgebonden gezichtsproblemen door een aangepaste verlichting of de aanpassing van de arbeidsomgeving (bv. ergonomisch materiaal).

Bronnen:

Göbel, C., & Zwick, T. (2013). Are personnel measures effective in increasing productivity of old workers?. Labour Economics, 22, 80-93.

http://www.talentontwikkelaar.be/sites/default/files/uploads/toolbox/ergonomie.pdf

http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=564